Değerlerimiz
07 Şubat 2022

DEĞERLERİMİZ

*Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak.

*Hasta ve çalışanlara karşı dürüst davranmak.

*İnsan hakları ve yasalara uyum, tıbbi ve insani etiğe bağlılık

*Bilimsel ve teknolojik yenilikleri hastalarımızın hizmetine sunmak.

*Çevre ve topluma karşı duyarlı olmak.

*Hasta haklarına saygılı olmak.

*Katılımcı hoşgörülü yenilikçi bir yönetim anlayışı içerisinde olmak.