Misyon & Vizyon
07 Şubat 2022

MİSYONUMUZ

Bireysel hak ve özgürlükler çerçevesinde din, dil ve ırk ayırımı yapmadan çağdaş, modern, çözümcül yaklaşımlarla hizmet sunumunu içselleştirmek , Diş Hekimliği alanında gelişerek büyüyen, önceliği koruyucu hizmetler olan, mesleki seviyenin yükseltilmesi amacıyla meslek içi eğitimler düzenleyen bir kurum olmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Hasta ve çalışan güvenliği kriterlerine uygun memnuniyet odaklı, kurum kültürüne, modern teknolojiye ve akılcı yaklaşıma dayalı erişilebilir ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmak, koruyucu ve tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmeti sunumunu yaygın ve ulaşılabilir hale getirmektir.