T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÜMİT CANDAN

Güncelleme Tarihi: 16/04/2020

              UZMAN DİŞ TABİBİ ÜMİT CANDAN


Branş :Pedodonti (Çocuk Diş Hekimi Uzmanı)

Yabancı Diller :İNGİLİZCE 
İletişim Adresi :umit.candan@saglik.gov.tr
K
linik :19
Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları
 : Epidemiyoloji ,Çocuk diş hekimliği, Travmatik yaralanmalar,Endodontik tedavi uygulamaları,Fiberle güçlendirilmiş kompozitler
Eğitim : ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKULTESİ  (1986-1991)
EGE ÜNİVERSİTESİ  DİŞ HEKİMLİĞİ ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIĞI (2001 -2007)
Çalışılan Kurumlar:AYDIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ
BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ
MENEMEN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (Devam Etmekte)

Yayınlar : 

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

      1. Uysal S, Candan U, Evcil MS, Uysal A, Taşbakan MI, Yamazhan T, Ulusoy S. "Use of Antibiotics And Antibiotic Knowledge Level Of Dentists. The 6th Eurasia Congress Of Infectious Diseases", Belgrad- Serbia, 24-27 September, 2014

     

      2. Candan U, Evcil MS, Ersin N, Turan E, Ertugrul F. "Fiber Posts Treatments on Severely Damaged Endodontically Treated Teeth in Children", FDI, Annual World Dental Congress, 28-31 August 2013, İstanbul.

   

       3. Candan U, Kaygusuz FŞE, Evcil MS, Kılınç G, Çetin M. Bir Eğitim  Hastanesi Çalışanlarının Mesleğe Bağlı Sağlık Şikayetlerinin Değerlendirilmesi. Poster Sunum, 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28-30 Kasım 2014, İzmir (JÜRİ TARAFINDAN 3.’LÜK ÖDÜLÜ)

     

      4. Kılınç G, Candan U, Akkemik Ö, Evcil MS. 12-18 Yaş Grubu Çocuklarda 1.Molar Dişlerin Durum Değerlendirilmesi: Retrospektif Radyografik Çalışma. Sözlü Sunum, 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, Aydın

     

      5. Kılınç G, Akkemik Ö, Candan U, Evcil MS. 12-18 Yaş Grubu Çocuklarda Konjenital 3. Molar Diş Eksikliği: Retrospektif Radyografik Çalışma. Poster Sunum, 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, Aydın

   

      6. Kılınç G, Akkemik Ö, Candan U, Evcil MS, Ellidokuz H. Agenesis of  Third Molar Among Turkish Children between The Ages Of 12 and 18 years:A Retrospective Radyographics Study, The Journal of Clinical Pediatric Dentistry, April 2017, 41(3):243-247.

    

7.Candan U, Kaygusuz FŞ, Evcil MS. Bir Eğitim Diş Hastanesine Ayaktan Başvuran           Hastaların Memnuniyet Durum Değerlendirmesi: Retrospektif Bir Çalışma   VI.    Uluslararası Sağlıkta  Performans Ve Kalite Kongresi, Poster Sunumu. 01-04 Mart 2016, Antalya

 

8.Candan U, Kılınç G,  Evcil MS. İzmir Eğitim Diş Hastanesinde Kanal Tedavisi Uygulanan Bireylerin Oranı: Retrospektif Bir Çalışma. Türk Endodonti Derneği 6.Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Poster Sunum ,6-8 Mart 2015, Erzurum

 

9. Candan U, Evcil MS,Çocuk Hastalara Uygulanan Endodontik Tedavinin Retrospektif Değerlendirilmesi, İZDO  22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Poster Sunum 27-29 Kasım 2015, İzmir

 

10. Candan U, Evcil MS,  Acil Diş Kliniğine Müracaat Eden Çocuk Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. İZDO  22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Poster Sunum, 27-29 Kasım 2015, İzmir

          

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  

     1. Candan U, Kıpçak Ö, Evcil MS. İzmir Eğitim Diş Hastanesine Başvuran Hastalarda Konjenital Daimi Diş Eksikliğinin Prevalansının Araştırılması. Atatürk Üniv Diş Hek Fak. Derg. 2014: 24 (3): 349-352.

   

    2. Uysal S, Candan U, Evcil MS, Uysal A, Taşbakan MI, Yamazhan T, Ulusoy S. Bir Diş hastalıkları Araştırma Hastanesinde Görevli Hekimlerin Antibiyotik Bilgisi ve Antibiyotik Kullanımlarına Etki Eden Durumlar. Ege Tıp Dergisi,54(2):55-58, 2015

 

 

3. Bulut G, Candan U, Evcil MS. Metapex’in Süt Dişi Kanal Tedavisindeki Etkinliği. Ege Diş Hek Fak Dergisi, 38(2), 2017

 

4.Candan U, Evcil MS, Ersin N, Turan E, Ertugrul F. Çocuklarda Ön Diş Komplike Kuron   Kırıklarının tedavisinde Fiber Post uygulaması: Dört Olgu Sunumu ve Uzun Dönemli Takibi. Dental Klinik Dergisi 13, 2015

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      

   1.Candan U, Kıpçak Ö, Evcil MS. İzmir Eğitim Diş Hastanesine Başvuran Hastalarda Konjenital    Daimi Diş Eksikliğinin Prevalansının Araştırılması. 20. Türk Pedodonti Kongresi Poster Sunum, 07-10 Kasım, Kayseri

    

   2. Uysal S, Candan U, Evcil MS, Uysal A, Taşbakan MI, Yamazhan T, Ulusoy S. İzmir Eğitim Diş hastanesinde Görevli Hekimlerin Antibiyotik Bilgisi ve Antibiyotik Kullanımlarına Etki Eden Durumlar: Bir Anket Çalışması. Sözlü Sunum, 5.Türkiye EKMUD Kongresi, 21-25 Mayıs, Antalya

   

  3.    Önlü Ö, Candan U, Tosun S.Diş Hastanesi ÇalışanlarınınHepatit A ve B Aşılarına Yaklaşımının Değerlendirilmesi, Poster Sunum, BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 4-8 Kasım 2015, Muğla

 

 4.    Candan U, Eronat N, Türkün M. Fiberle Güçlendirmenin Nanofil Kompozitin Eğme Direncine Etkisinin İncelenmesi. Atatürk Ün Diş Hek Fak Dergisi,25(1), 13-20, 2015.

 

 5.   Candan U, Bulut G, Evcil MS. Çocuk Diş Kliniğine Başvuran Hastalara Uygulanan Yer Tutucu Aparey Kullanım Oranları22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi Poster Sunum, 2-5 Kasım, 2015, Kıbrıs

 

 6. Bulut G, Candan U, Evcil MS. Metapex’in Süt Dişi Kanal Tedavisindeki Etkinliği Poster Sunum, 2-5 Kasım, 2015, Kıbrıs

 

 

 

                         

                                              YEREL DERGİLER

 

  1. Candan Ü. Uzakdoğuda Yetişen İlginç Meyveler,  Sağlığa Gündoğdu Dergisi 4. Sayı 29.09.2015 (İzmir İli Güney Genel Sekreterliği)

     

  2. Candan Ü. “ Diş Hekimliğin’de Yeni Bir Teknolojinin Başlangıcı: Dental Tomografi”

Sağlığa Gündoğdu Dergisi 7. Sayı 21.07.2016 (İzmir İli Güney Genel Sekreterliği)

 

          

 

                    SERTİFİKALAR VE KATILDIĞIM EĞİTİMLER

 

24.03.2015 İzmir Kalkınma Ajansı‘nın İzmir Teknik Yardım Masası Hizmetleri

kapsamında düzenlenen uygulamalı “ Proje Yazma Eğitimi “

 

26-27 Ekim 2015 tarihinde İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel

Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Eğitim Koordinatörlüğü ve İzmir Kalkınma

Ajansının “ İleri Düzey Proje Hazırlama Eğitimi

 

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler

Başkanlığı Enfeksiyon ve Müşterek Sağlık Hizmetleri tarafından 23.02.2016 tarihinde

düzenlenen ” Palyatif Bakım ve Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında İletişim,

Psikiyatrik Manevi Bakım ” Sempozyumu

 

26.06.2015 tarihinde İzmir Güney Genel Sekreterlik tarafından düzenlenen “ Uzaktan

Eğitim Sistemi Tanıtım ve Eğitim Gösterge Kartları Revizyon Eğitimi ”

 

8.11.2014 tarihinde İzmir Best Western Konak Otelin’de düzenlenen “ Yumuşak Doku

Lazeri-Diot Lazer Kursu ” 

 

2013 yılında İzmir Güney Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler

Kalite Koordinatörlüğü tarafından 11-12 Nisan tarihlerinde “Sağlıkta Kalite

Standartları”

 

2013 yılı  15 Nisan tarihinde İzmir Güney Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

Tıbbi Hizmetler Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Öz Değerlendirme

Eğitimi

22 Kasım 2014 yılında Sağlık -Sen tarafından Eskişehir’de düzenlenen “ Kamuda Ağız

ve Diş Sağlığı Çalıştayı “

 

13.08.2014 tarihinde T.C Kalkınma Bakanlığına sunduğumuz 2015 yılı Yeni Araştırma

Alt Yapı Projesinde Proje Yürütücüsü

 

 

İzmir Güney Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İdari İşler Başkanlığı

tarafından düzenlenen  “ Bilgi Güvenliği ” semineri

 

31 Ağustos-1 Eylül 2016 tarihleri arasında Bornova ADSM ev sahipliğinde

gerçekleştirilen HBYS modülünde TKHK Verimllik Kriterleri Çalıştayı

 

19-21 Mayıs 2016 Türk Diş hekimleri Birliği 22.Uluslararası Diş hekimliği Kongresi

Dış İlişkiler Komite Üyeliği

 

12.01.2015 tarihinden itibaren Genel Sekreterlik Diş Hizmeti Planlama Komisyonu

Üyeliği

21. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (28-30 Kasım 2014, Kaya Termal Otel, İzmir) Oturum Başkanlığı