T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç, Misyon,Vizyon, Kalite Politikamız ve Kurumsal Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 23/12/2019

KURUMSAL AMAÇ:

           Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda, 

en az maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek ve hasta/ yakını ve çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.

MİSYONUMUZ;

          Sürekli iyileşmek hedefi çerçevesinde mesleğimizle ilgili en son teknoloji ve gelişmeleri hastalarımızın hizmetine sunmak, koruyucu hekimliği ön planda tutarak teşhis ve tedavi hizmetlerinin tümünü merkezimizde vermek, hasta haklarını da gözeterek hastalarımıza gerek fiziki gerekse yaklaşım olarak sıcak bir ortam sunarak memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak.
          Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, gelecekte olması muhtemel değişimleri görüp; kurum ve personelin adaptasyonunu sağlayarak ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirerek rekabet gücünü artırmak, toplumun beklentilerine cevap verecek, memnuniyetlerini en üst düzeye taşıyacak nitelikli hizmetin sunumunu sağlamaktır.

VİZYONUMUZ;

          21.Yüzyıl Türkiye'sine yakışır şekilde mesleki her hizmetin hastalarımıza en ideal şekilde verildiği, temel insan haklarına ve hasta haklarına hassasiyet gösterilen bir kurum olmak. Tüm hastalarımızın kendilerini özel ve önemli hissetmesini sağlamak. Örnek alan değil örnek alınan bir sağlık kuruluşu olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ;

         Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde hizmet sunum şartlarımızın hasta ve çalışanların görüşleri doğrultusunda belirlendiği, sürekli iyileştirilen, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir bir performans anlayışıyla, hasta haklarına saygılı, güvenilir, çevreye duyarlı, kaliteli ve verimli ağız ve diş sağlığı hizmet sunumunu sağlamaktır.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

 • Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.
 • İşimiz önemlidir, ihmal edilemez.
 • Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.
 • Hasta/ yakını ve çalışanlarımıza yakınız, ihtiyaç ve sorunlarına en uygun çözümleri sunarız.
 • Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitliği esas alırız.
 • Kararlarımızı açık ve dürüst bir iletişimle paylaşırız.
 • Geribildirim ve özeleştiriye değer verir, gelişim fırsatları yaratırız.
 • Çalışanlarımızı tanır, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.
 • Hizmet sürecimizin değeri, başarısı ve etkinliği katılımcılığımızla ölçülür.
 • Çalışanları suçlamaz, süreçleri ve sistemi sorgularız.
 • Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz.
 • Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız.
 • Tüm gücümüzle çalışır zoru başarmaktan gurur ve heyecan duyarız.
 • Farklılıkları anlar ve saygı duyarız.
 • Birbirimizin bilgi ve becerilerine güvenir, hep birlikte çalışırız.
 • Birbirimize değer verir, birlikte başarmaya inanırız.